top of page

Sportmedisch consult

Wat is dit juist?

Een sportmedisch consult is een consultatie waarbij acute en chronische sportletsels worden behandeld.

Wat wordt er gedaan?

Er wordt door middel van een uitgebreide anamnese, klinisch onderzoek, en indien nodig beeldvorming, een correcte diagnose en behandeling opgesteld. Eventueel te corrigeren risicofactoren worden mee onderzocht en ook meegepakt in de therapeutische evaluatie.

Wat moet ik meedoen?

U neemt best uw paspoort mee. En indien u beschikt over voorafgaande labo's, beeldvorming of brieven met betrekking tot de blessure mag u deze gerust meedoen.

Hoeveel kost deze consultatie?

Dr. Monbailliu werkt op dit moment geconventioneerd. Dit wil zeggen dat een consultatie 30 euro kost, waarvan u van de mutualiteit 24 euro terugbetaald krijgt. Indien er tijdens de consultaties extra zaken worden uitgevoerd (vb infiltratie, echo,...) wordt dit bij de consultatie verrekend.

Sportkeuring

Wanneer wordt een sportkeuring verricht? 

Op vraag van de patiënt of sportfederatie. 

Is dokter Monbailliu een erkend keuringsarts? 

Ja, Dr. Monbailliu is een erkend keuringsarts en is 

aangesloten bij de SKA en heeft een licentie van de VASO 

voor sportkeuringen.

Hoe ziet een sportkeuring eruit?

Allereerst zal gevraagd worden om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Daarna wordt deze met de arts overlopen. Daarna wordt een uitgebreide persoonlijke en familiale anamnese verricht.
Gevolgd door een uitgebreid klinisch onderzoek: neus, keel, oor, gebit, cardiovasculair, neurologisch en locomotorische evaluatie.

Wordt een hartfilmpje verricht?

Een hartfilmpje wordt verricht tenzij bij < 16 jarigen of indien u reeds vorig jaar een normaal ECG heeft gehad kan er ook geopteerd worden om geen electrocardiografie uit te voeren (ECG).

Welke andere aanvullende onderzoeken kunnen verricht worden?

Een visus test, een longfunctie test en eventueel een inspanningstest met ECG kunnen verricht worden indien geïndiceerd.

Krijg ik hierna een attest?

Na de sportkeuring krijgt u indien de onderzoeken geruststellend zijn, een attest. Let wel op dit attest geeft aan dat er op dat moment geen contra-indicaties zijn voor sportbeoefening. Het is geen garantie dat er in de toekomst niets kan gebeuren gezien geneeskunde geen exacte wetenschap is.

Indien enkele zaken uit het consult verder onderzoek vereisen zal een doorverwijzing naar de cardioloog plaatsvinden.

Hoe vaak laat ik mij best screenen?

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat je indien je competitiesport doet, je je best jaarlijks laat screenen door een erkende keuringsarts en tweejaarlijks met ECG. Professionele sportverenigingen doen elk jaar een sportmedische keuring.

Hoeveel kost een sportmedische keuring?

Een sportmedische keuring kost 60 euro en wordt slechts uitzonderlijk deels terugbetaald door de mutualiteit. Hieronder vindt u een lijst met welke mutualiteiten WEL terugbetalen en hoeveel:

Situatie 2023:

Vlaams en neutraal ziekenfonds: tot 50% terugbetaling (max 50 euro per persoon per kalenderjaar)

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen: om de twee jaar 30 euro terugbetaling. 

Helan onafhankelijk ziekenfonds: betaalt jaarlijks 25 euro terug onder enkele voorwaarden die te vinden zijn op hun website.

KLAAR OM ER SAMEN MET ONS IN TE VLIEGEN? 

VOOR WAT KAN IK TERECHT BIJ DE SPORTARS?

 

Bonami_CMYK_Trans_edited_edited_edited.png

Een sportarts biedt een enorme meerwaarde aan je sportprestaties  

Hieronder worden de meest gestelde vragen voor u beantwoord.

panning -60-23.jpg
bottom of page