top of page
Juridische handdruk

Algemene voorwaarden Bonami Sportcoaching

 

Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Sport en Beweging.

Artikel 1: Verzending van bestellingen op de webshop

Bonami Sportcoaching levert uit voorraad. Het product van uw keuze kan u makkelijk vinden online op onze website. Onze informatie op de website is indicatief en kunnen wij te allen tijde aanpassen. Het is mogelijk dat een afbeelding bij een bepaald artikel licht afwijkt, wij doen het nodige om dit te voorkomen. Wij garanderen dat onze geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van alle gebreken. Indien dit om welke reden dan ook, dit niet zo zou zijn zoeken wij voor u een gepaste oplossing. Mocht een besteld artikel toch niet voorradig zijn dan contacteren we u via mail of telefoon en kan u opteren om het geld onmiddellijk terug gestort te krijgen of dat u enkele dagen langer wacht tot wanneer het artikel weer op voorraad is.

 

Artikel 2: Verzendkosten producten webshop

De verzendkost in België bedraagt € 5. In Nederland betaalt u € 10. De levering gebeurt via B-Post. Uw bestelling vertrekt binnen de 3 werkdagen.

Artikel 3: Artikelen die niet beschikbaar zijn in de webshop

Soms zal het voorkomen dat een artikel niet bestelbaar is. Meestal is dit wanneer het gewenste artikel op dit moment niet voorradig is. Check in dit geval de website regelmatig opnieuw of zend ons een mail wanneer u wenst gecontacteerd te worden wanneer het artikel opnieuw op voorraad is.

 

Artikel 4: Beschadiging

Wij garanderen u dat uw bestelde goederen altijd in perfecte staat worden verzonden. De mogelijkheid bestaat dat er iets mis gaat met het transport. Als u ziet dat bij levering uw bestelling beschadiging opliep, neem dan onmiddellijk contact op met Bonami Sportcoaching. Wij zorgen voor een gepaste oplossing. Meld de beschadiging ook onmiddellijk aan B-Post.

 

Artikel 5: Terugzenden van bestelde producten

Bij Bonami Sportcoaching kan je een product(en) retourneren of wisselen. U heeft hiervoor 14 kalenderdagen tijd. Indien u retourneert via een transportfirma, vergeet dan niet ons retourformulier volledig en duidelijk in te vullen en bij uw retourzending toe te voegen. Vraag hier uw retourformulier aan. U kan ook steeds telefoneren of mailen voor verdere vragen: contact. 

Indien uw zending retourneert via een transportdienst zijn de kosten altijd voor eigen rekening. Frankeer voldoende uw pakket en vergeet deze niet degelijk te verpakken voor transport. Wij aanvaarden geen onvoldoende gefrankeerde zendingen. Verzending is altijd op risico en voor rekening van de verzender/koper. Het is uiteraard van belang dat het artikel(en) en toebehoren in oorspronkelijke staat en verpakking verkeert/verkeren en compleet is/zijn. Artikelen en toebehoren die gebruikt zijn, zich niet in oorspronkelijke verpakking bevinden en/of niet compleet zijn komen niet aanmerking voor retournering.

Artikelen die door u specifiek zijn besteld en die wij niet standaard op voorraad hebben, kunnen wij helaas niet aanvaarden voor ruiling. Indien er, ondanks onze zorgvuldigheid toch een verkeerd artikel wordt geleverd of een artikel ontbreekt in uw levering, neem dan binnen de 24u contact met ons op via mail. Vul ons retourformulier volledig en duidelijk in en voeg deze bij uw retourzending. Voeg een kopie van uw geleverde factuur bij uw zending. Wij zorgen zo spoedig mogelijk voor een kosteloze oplossing.

 

Artikel 6: Fabrieksgarantie

Wij geven op al onze artikelen volledige fabrieksgarantie. Indien u een garantie claimt wordt dit door onze producent of leverancier beoordeeld. Als deze een positief gevolg geeft aan uw claim, zal door ons de verzendkosten aan u terugbetaald worden met een maximum bedrag van 25 euro. Verpak en frankeer uw pakket altijd voldoende. Ongefrankeerde pakketten worden altijd geweigerd.

Artikel 7: Gezondheidsrisico's

  1. De klant verklaart op het ogenblik van inschrijving op één van onze diensten te melden zijn en dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om aan de gekozen dienst uit te voeren. Bij de minste twijfel dient de klant op voorhand zelf contact te nemen met zijn huisarts en zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen dienst.

  2. Bonami Sportcoaching is niet verantwoordelijk voor gezondheisrisico's verbonden aan inspanningstesten en trainingsschema's. Wij raden een sportmedische keuring bij een arts ten stelligste aan voor uw bezoek. Gezondheidsrisico's verbonden aan onze diensten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Er wordt steeds een korte bevraging gedaan voor opstart van de test om het risico te kunnen inschatten. Indien je 100% fit bent kunnen we de test niet laten doorgaan. De test gebeurt dus volledig op eigen verantwoordelijkheid.

  3. De klant verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in een of andere mate gezondheidsrisico's inhouden.

  4. Specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld suikerziekte, astma, etc moeten bij het inboeken van je afspraak gemeld worden.

 

Artikel 8: Waardebonnen en kortingscodes

Waardebonnen en kortingscodes zijn niet cummuleerbaar. Deze dienen na gebruik te worden vernietigd.

Artikel 9: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Bonami Sportcoaching voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bonami Sportcoaching. Indien een bepaling van een met Bonami Sportcoaching gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Bonami Sportcoaching worden meegedeeld.

Artikel 10: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Bonami Sportcoaching is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Bonami Sportcoaching zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

Onze gegevens

Bonami Sportcoaching

Gaverstraat 2, 9850 Landegem

0473 38 14 75

info@hannesbonami.be

bottom of page